Zysk operacyjny wyniósł 20,15 mln zł wobec 12,35 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 28,9 mln zł wobec 0,97 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,58 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 16,54 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Sprzedaż gastronomiczna porównywalnej sieci restauracji w I półroczu 2022 r. wzrosła o blisko 7% wobec I półrocza 2019 r., czyli w okresie przed pandemią. W ujęciu skonsolidowanym grupa, do której należą sieci Sphinx, Chłopskie Jadło i Piwiarnia, odnotowała po I półroczu 2022 r. przychody na poziomie 46,58 mln zł oraz 17,83 mln zł zysku netto i 28,9 mln zł EBITDA (po oczyszczeniu z wpływu MSSF16 odpowiednio: 18,19 mln zł i 20,12 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

"Istotny wpływ na wyniki finansowe Sfinksa w II kwartale 2022 r. miało uprawomocnienie się postanowienia sądowego zatwierdzającego układ spółki z wierzycielami w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego. W ramach tego porozumienia zmienił się harmonogram spłat zobowiązań, część długu zostaje zamieniona na akcje, a część umorzona. Prawomocny układ ma zatem znaczny pozytywny wpływ na sytuację spółki i formalnie mógł zostać uwzględniony w rachunku wyników i bilansie spółki w raporcie za I półrocze 2022" - powiedział prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek.

Spółka odnotowała w II kwartale 2022 r. w pozostałych przychodach operacyjnych 22,2 mln zł z tytułu umorzenia zobowiązań bilansowych oraz 6,1 mln zł w przychodach finansowych, gdzie ujęto umorzenie odsetek, zobowiązań pobocznych oraz wpływu dyskonta z tytułu wydłużenia terminów spłaty zobowiązań handlowych i pozostałych, podano dalej.

W aplikacji Aperitif jest zarejestrowanych obecnie ponad 430 tys. osób, z czego ponad 50 tys. stanowili nowi użytkownicy, którzy przybyli od początku półrocza. Dodatkowo Sfinks wprowadził ofertę e-menu, z której korzysta 320 tys. użytkowników, poinformowano także.

Obecnie w ramach Sfinksa działa 120 lokali, w tym 73 restauracje Sphinx, 39 Piwiarni, 6 restauracji Chłopskie Jadło, a także otwarte w pierwszym półroczu tego roku 2 nowe restauracje The Burgers, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 14,02 mln zł wobec 7,16 mln zł straty rok wcześniej.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)