"W III kwartale spółka po raz pierwszy w historii wypracowała zysk netto - wyniósł on 0,6 mln zł" - napisał zarząd w liście załączonym do raportu.

Zysk operacyjny wyniósł 0,63 mln zł wobec 1,91 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA spółki wyniosła 0,9 mln zł w stosunku do -1,8 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (w tym z tytułu dotacji) sięgnęły 3,73 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 0,5 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2022 r. zanotowaliśmy 3,7 mln zł przychodów, w tym niemal w całości wynik ten został wygenerowany ze sprzedaży produktów i usług, których dynamika wyniosła +80% kw/kw i przełożyła się na 52-krotność przychodów w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA spółki wyniosła 0,9 mln zł w stosunku do -1,8 mln zł rok wcześniej. Pozytywne wyniki mają również przełożenie na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w III kwartale br. wyniosły 0,9 mln zł w porównaniu do -1,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zachowaliśmy bezpieczny i komfortowy dla nas poziom gotówki na koniec 30 września, który wyniósł 3,3 mln zł, względem 3,5 mln zł na koniec 30 czerwca" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 2,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,49 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży (w tym z tytułu dotacji) w wysokości 8,52 mln zł w porównaniu z 1,25 mln zł rok wcześniej.

"W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach 2022 r. przychody wyniosły 8,5 mln zł, z czego 6,6 mln zł to sprzedaż produktów i usług, 31-krotny wzrost w stosunku do porównywalnego okresu zeszłego roku. Wynik EBITDA wyniósł -1,3 mln zł względem -6,1 mln zł w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są dodatnie i osiągnęły 1,1 mln zł w porównaniu do -3,2 mln zł w poprzednim roku. Odnotowana strata netto zmniejszyła się do -2,1 mln zł, w odniesieniu do straty na poziomie -6,5 mln zł po 3 kwartałach roku 2021" - napisał także zarząd.

"Rosnące wyniki finansowe odzwierciedlają skutecznie realizowaną strategię rozwoju spółki i pozwalają nam z optymizmem patrzeć na kolejne okresy oraz cały 2022 rok. Podtrzymujemy jednocześnie nasz cel zbilansowania w tym roku wyniku na poziomie przepływów pieniężnych, a w roku 2023 będziemy skoncentrowani na osiągnięciu rentowności na poziomie wyniku netto. Wierzymy, że technologia XTPL zostanie wdrożona u globalnych producentów elektroniki na masową, przemysłową skalę i spółka będzie miała istotny udział w rozwoju urządzeń elektronicznych przyszłej generacji" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 2,21 mln zł wobec 6,6 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)