Zysk operacyjny LiveChat Software wyniósł 42,55 mln zł wobec 35,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,51 mln zł w II kw. r.obr. 2022/2023 wobec 55,66 mln zł rok wcześniej.

W I poł. r/obr. 2022/2023 (tj. kwiecień-wrzesień 2022) spółka miała 75,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 59,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 141,29 mln zł w porównaniu z 104,57 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Zysk EBITDA w I półr. wyniósł odpowiednio: 88,07 mln zł wobec 69,53 mln zł zysku rok wcześniej.

"Za nami bardzo pracowite, ale dobre pół roku. Nasze priorytety są niezmienne. Koncentrujemy się na wartości, jaką możemy dać naszym klientom i użytkownikom końcowym. W ciągu trzech lat tylko LiveChat zyskał ponad 40 nowych, ważnych funkcjonalności. Równocześnie rozwijamy inne nasze produkty, a w listopadzie udostępniliśmy pierwszą wersję rozwiązania OpenWidget" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że nadal wzmacnia zespół. Według stanu na koniec września współpracowała na stałe z 283 osobami (wobec 221 przed rokiem).

"Wysoka inflacja w Polsce i na świecie przekłada się też na wzrost innych kosztów. Pomimo to LiveChat utrzymuje bardzo wysokie rentowności. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w I połowie roku 86,2%, marża operacyjna 57,5%, a marża netto 53,5%" - czytamy dalej w komunikacie.

Od maja do września spółka weryfikowała cenniki wszystkich swoich produktów, co będzie miało istotny wpływ na wyniki osiągane w kolejnych kwartałach. W listopadzie zaprezentowała pierwszą wersję rozwiązania OpenWidget, które jest darmowe i w przyszłości może stanowić kanał dystrybucji dla innych produktów grupy, a także pozyskać płatną wersję premium. Spółka pracuje też nad innymi, nowymi projektami, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2022/2023 wyniósł 75,26 mln zł wobec 59,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)