Jak wskazał Urząd w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przeciwko firmom budującym lokale na wynajem.

Chodzi o: CGA Invest (dawniej Czarna Góra Apartamenty), Infinity Zieleniec Ski&Spa oraz przedsiębiorców z grupy Gent Holding (Gent Holding, Gent Fund, Equal Real Estate). "Dwie pierwsze spółki odpowiadają za budowę condohoteli – są to odpowiednio: zrealizowana już Czarna Perła w Stroniu Śląskim oraz obecnie realizowana INFINITY Zieleniec Ski & Spa w Dusznikach-Zdroju, a Gent Holding - prywatny akademik w Krakowie przy al. Jana Pawła II" - wyjaśniono.

UOKiK porównał treść materiałów reklamowych z umowami zawieranymi w sprawie zakupu lokali w poszczególnych inwestycjach. "Postawione zarzuty dotyczą m.in. reklamowania w materiałach reklamowych zawyżonej stopy zwrotu. W każdym z trzech przypadków liczona jest ona od kwoty niższej niż ta, którą inwestor musi ponieść na zakup lokalu" - wskazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Według Prezesa UOKiK zważywszy na duże ryzyko, jakie wiąże się z inwestycją w condohotele, oferowana konsumentom stopa zwrotu może nie być tak atrakcyjna, jak wskazywałyby na to informacje prezentowane przez firmy. "Także inne informacje, prezentowane przez spółki, mogły wprowadzać konsumentów w błąd poprzez wykreowany obraz stabilnej i bezpiecznej inwestycji" – podkreślił.

Zarzuty Prezesa UOKiK dotyczą przede wszystkim informowania o bezpieczeństwie inwestycji. Z ustaleń Urzędu wynika, że zakup lokalu w condohotelach budowanych przez spółki Infinity Zieleniec Ski&Spa i CGA Invest może być ryzykowny, ponieważ przedsiębiorcy "nie stosują żadnych środków ochrony wpłat np. rachunków powierniczych zapewnianych podczas realizacji inwestycji mieszkaniowych".

Natomiast zarzut "nieudzielania albo udzielania mylnych informacji o finansowaniu inwestycji" dotyczy Infinity Zieleniec Ski&Spa, CGA Invest oraz Gent Holding. Kontrolerzy podkreślili, że spółki do budowy nie angażują swoich środków finansowych. "CGA Invest realizowała a Infinity Zieleniec Ski&Spa realizuje budowę w całości z pieniędzy nabywców, o czym nie byli oni informowani" - czytamy.

Z kolei Gent Holding sugeruje, że "buduje lokale w znacznym stopniu z własnych środków oraz kredytów bankowych - tymczasem główne źródło finansowania to środki zgromadzone z emisji obligacji, zaciągania pożyczek oraz przyjmowania wpłat na poczet przedsprzedaży lokali".

Inny zarzut - informowania o gwarantowanej stopie zwrotu – dotyczy Infinity Zieleniec Ski&Spa, CGA Invest oraz Gent Holding. Z analizy Urzędu wynika, że stopa zwrotu liczona jest od kwoty niższej, czyli od ceny netto lokalu - bez 23-procentowego podatku VAT.

"Gent Holding dodatkowo zobowiązuje inwestora do ponoszenia kosztów remontu lokalu raz na pięć lat, potrącanych z jego przychodów" - wskazano. Materiały reklamowe Infinity Zieleniec Ski&Spa oraz CGA Invest informują zaś o tym, że ewentualny zysk wypłacany ma być co miesiąc, gdy zgodnie z zawartymi umowami odbywa się to co kwartał.

UOKiK przypomniał, że zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów mogą zakończyć się wydaniem decyzji i nałożeniem kary finansowej w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu danego przedsiębiorcy.