"Kilkuset pracowników w pionie IT, około 500 wykorzystywanych systemów i aplikacji oraz dwie wyspecjalizowane spółki w grupie - to informatyczne zasoby Poczty Polskiej (PP), obecnie rozproszone. Państwowa firma chce jest skonsolidować. Powierzyła to zadanie spółce Poczta Polska Usługi Cyfrowe (PPUC), znanej z platformy Envelo" - informuje "PB"/

"Konsolidacja zasobów IT dotyczy w szczególności obszaru wytwarzania oprogramowania oraz integracji i rozwoju systemów Poczty Polskiej. Ma służyć poprawie jakości IT oraz budowaniu zaawansowanych kompetencji. Celem jest zaspokojenie in-house pełnego spektrum naszych potrzeb, w tym realizacji newralgicznych zadań, które do tej pory Poczta Polska zlecała podmiotom zewnętrznym" – wyjaśnia gazecie rzeczniczka PP Justyna Siwek.

Jak informuje PP, ma to prowadzić do "zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia zmian w zakresie integracji i migracji aktywów informatycznych w ramach grupy Poczty Polskiej, w tym zmian dotyczących zasobów kadrowych". Nie odpowiedziała natomiast na pytania "PB" o harmonogram zmian oraz o to, czy jej informatyczna córka będzie podlegała prawu zamówień publicznych, co jest istotne dla firm IT zainteresowanych zleceniami. Odmówiła też informacji o źródłach finansowania spółki i strategicznych projektów, które ma realizować, zasłaniając się „tajemnicą prawnie

"Budżet strategicznych projektów, które musi zrealizować kierowana przez Tomasza Zdzikota Poczta Polska, to w perspektywie najbliższych kilku lat kilkaset milionów złotych. Główny ciężar ich realizacji ma spocząć na spółce Poczta Polska Usługi Cyfrowej, która skonsoliduje pocztową informatykę. Na czele zespołu ds. konsolidacji IT stanął Krzysztof Falkowski, który w sierpniu został członkiem rady nadzorczej PP, a zaraz potem dołączył do zarządu. Wcześniej był dyrektorem departamentu zezwoleń i koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a do Poczty trafił wprost z Agencji Mienia Wojskowego, której szefował od lutego 2018 r. To niejedyny +wojskowy+ wątek - pocztowych ekspertów od IT wspiera też... Akademia Marynarki Wojennej" - czytamy w "PB".

Zespół, korzystając ze wsparcia i wiedzy ekspertów Akademii Marynarki Wojennej, opracował narzędzie do określania kompetencji pracowników, ich preferencji oraz dodatkowych umiejętności w obszarze szeroko rozumianej informatyki i cyberbezpieczeństwa; ma to na celu obiektywizację procesu doboru kadr z wysokospecjalistycznymi kompetencjami – informuje gazetę rzeczniczka PP, zaznaczając, że wsparcie jest nieodpłatne. (PAP)