Eksperci KRD i Rzetelnej Firmy w swoim badaniu „Rok biznesu w pandemii” zwrócili uwagę, że epidemia COVID spowodowała wyraźny spadek zaufania w biznesie. Blisko połowa (47 proc.) firm z sektora MŚP deklaruje, że w pandemii mniej ufa swoim kontrahentom. W przypadku 44 proc. firm zaufanie pozostało na tym samym poziomie, a w 8 proc. przedsiębiorstw - wzrosło.

Najczęstszym powodem ograniczenia zaufania do partnerów biznesowych jest "niepewność i nieprzewidywalność warunków prowadzenia biznesu w czasie koronakryzysu" (75 proc. wskazań). W dużym stopniu przyczyniły się też do tego problemy finansowe partnerów biznesowych (44 proc.) i opóźnienia płatności (35 proc.).

Reklama

Według badania w czasach koronakryzysu na znaczeniu zyskała natomiast rzetelność firm - 77 proc. MŚP stwierdziło, że pomaga ona w przetrwaniu tego trudnego czasu, a 91 proc. jest zdania, że firmy mogą "istotnie zyskać na takiej postawie".

Jak powiedział PAP ekspert Rzetelnej Firmy Andrzej Kulik, wśród korzyści wynikających z rzetelności przedsiębiorcy na pierwszym miejscu najczęściej wymieniają zaufanie klientów i kontrahentów. "Jest ono szczególnie ważne w przypadku małych firm, które swój biznes często opierają na dobrych relacjach z innymi i w ten sposób się rozwijają" - ocenił. Zwrócił uwagę, że zaufanie pozwala też zbudować bazę stałych klientów i dzięki nim ją rozszerzać. "Etyczna postawa długofalowo wspiera biznes. To kolejny argument za tym, aby w trudnych czasach nie wybierać drogi na skróty i zawsze stawiać uczciwość i etykę na pierwszym miejscu" – zaznaczył Kulik.

Rzetelność w biznesie dla większości ankietowanych firm przejawia się w jakości oferowanych przez kontrahentów towarów lub usług. Na drugim miejscu jest wywiązywanie się z zawartych umów i zobowiązań z najwyższą starannością, a na trzecim - terminowość w realizacji zleceń. Przedsiębiorcy wskazywali też na terminowe płacenie faktur, rachunków, rat kredytowych i leasingowych oraz dbałość o pracowników.

Komentując wyniki badania Kulik zwrócił uwagę, że większość przedsiębiorstw ocenia rzetelność innych firm przez pryzmat rekomendacji lub otrzymanych przez nie poleceń. Dla ok. dwóch trzecich potwierdzeniem rzetelności jest polecenie jej przez zaufanego kontrahenta lub pozytywna opinia w branży. Dla 39 proc. MŚP jest to pozytywna opinia w lokalnym środowisku. Podobny odsetek w swojej ocenie kieruje się opiniami w Internecie, zaś 37 proc. ufa posiadanym przez firmę certyfikatom.

Przedsiębiorcy, dla których certyfikaty są istotne w ocenie kontrahenta, najczęściej zwracają uwagę na te świadczące o jakości usług lub produktów (73 proc. wskazań). 64 proc. badanych szuka certyfikatu potwierdzającego rzetelność finansową firmy. Dla 4 na 10 respondentów ważne są certyfikaty poświadczające posiadanie odpowiednich uprawnień, a dla co trzeciego badanego - zaświadczenie dotyczące bezpieczeństwa czy potwierdzenia pochodzenia produktów.

Jednocześnie 4 na 10 firm pytanych o idealny certyfikat uważa, że powinien być on wystawiony przez "znaną instytucję, która sama uchodzi za godną zaufania". Dla co trzeciego badanego taki certyfikat powinien być przyznawany na jasno określonych kryteriach. Z kolei zdaniem ok. 22 proc. przedsiębiorców - powinien być trudno dostępny i uznawany przez partnerów biznesowych i klientów. Powinien też być odbierany firmie, która przestaje spełniać jego kryteria.

W opinii prezesa Krajowego Rejestru Długów Adama Łąckiego, najbardziej wartościowe są te certyfikaty, które oceniają różne aspekty funkcjonowania firmy oraz wymagają regularnej weryfikacji. "Pozwala to stwierdzić, czy firma nie obniżyła poziomu świadczonych usług i czy wciąż zasługuje na dany certyfikat, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy sytuacja w biznesie zmienia się niemal z dnia na dzień " – podsumował.

Badanie „Rok biznesu w pandemii” przeprowadziła firma MANDS w marcu 2021 r. na zlecenie Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Objęło ono grupę 500 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CAWI.