"W związku z dokonanym połączeniem spółki Private Equity Managers (spółka przejmowana) ze spółką MCI Capital (spółka przejmująca), zarząd giełdy [...] postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Pribvate Equity Managers, oznaczone kodem 'PLPREQM00011' - z dniem 29 czerwca 2021 r." - czytamy w uchwale zarządu GPW.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)