Zysk operacyjny wyniósł 1 177,3 mln zł wobec 194,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Wynik EBITDA LIFO wyniósł 1,15 mld zł wobec 433 mln zł rok wcześniej, w tym: wynik segmentu wydobywczego na poziomie 255 mln zł, wynik segmentu produkcji i handlu na poziomie 907 mln zł.

"W III kwartale 2021 r. koncern osiągnął wynik oczyszczony EBITDA LIFO w wysokości 1,2 mld zł (+17,1% kw./kw.) i oczyszczony zysk operacyjny wg LIFO w wysokości 0,9 mld zł (+23,1% kw./kw.). Przychody ze sprzedaży wyniosły 9,2 mld zł (+24,1% kw./kw.). Stabilną sytuację finansową spółki potwierdza wskaźnik dług netto/EBITDA LIFO, który na koniec III kwartału 2021 r. znajdował się na poziomie 0,5x (znacząco poniżej celu strategicznego). Skonsolidowany zysk netto LOTOSU wyniósł w omawianym okresie od 0,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 200,5 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 5 363,7 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego wyniosły w okresie lipiec – wrzesień 436,4 mln zł. Za ich wzrost (+14,5% kw./kw. i +68,8% r/r), pomimo spadku wolumenu (-20,8% kw./kw. i -19,0% r/r), odpowiadają wspomniane wcześniej wysokie notowania gazu ziemnego oraz ropy Brent, a także wzrost średniokwartalnego kursu dolara. Oczyszczony wynik EBITDA tego obszaru na poziomie 255,4 mln zł jest o +19,0% wyższy niż w II kwartale 2021 r. i o +161,4% wyższy niż w III kwartale 2020 r. Zasoby 2P LOTOSU na koniec września wyniosły 70,7 mln boe" - czytamy dalej

Grupa Lotos płynnie optymalizowała przerób ropy naftowej przy pełnym wykorzystaniu projektowych mocy wytwórczych gdańskiego zakładu, osiągając w III kwartale br. poziom 2,7 mln ton (+2,7% kw./kw. i +5,8% r/r). Skokowy wzrost notowań gazu ziemnego w tym okresie spowodował załamanie się opłacalności wykorzystywania go do procesów technologicznych w rafinerii, a tym samym większą w porównaniu do analogicznego okresu presję na wyniki segmentu produkcji i handlu. Przełożyło się to na intensywną optymalizację pracy zakładu w Gdańsku, zarówno po stronie doboru wsadu (dieta ropna), struktury uzysków rafinerii, jak i nośników energii (stopniowe zastępowanie gazu ziemnego lekkimi frakcjami, tj. gazem płynnym, benzyną surową i lekką oraz niskozasiarczonym olejem opałowym), podano także.

"Przychody ze sprzedaży tego segmentu wyniosły 8,9 mld zł (+24,4% kw./kw. i +70% r/r). To efekt wyższego wolumenu sprzedaży (+10,5% kw./kw. i +3,9% r/r) oraz wyższej średniej ceny sprzedaży netto (+12,6% kw./kw. i +63,6% r/r). W omawianym okresie gdański koncern odnotował rekordowo wysoki oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu, który wyniósł 0,91 mld zł (+19,1% kw./kw. i +166,9% r/r)" - wynika także z komunikatu.

W III kwartale obszar detaliczny wygenerował zysk EBITDA na poziomie 82,5 mln zł, co stanowi zaledwie 5,76% wyniku EBITDA całego koncernu, zaznaczono.

Na koniec III kwartału 2021 r. Lotos posiadał w swojej sieci 516 stacji paliw, tj. o 5 więcej niż na koniec września 2020 r.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 2 221,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1138,7 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22 478,8 mln zł w porównaniu z 15 705,0 mln zł rok wcześniej.

"Wynik EBITDA LIFO za 9 miesięcy 2021 r. na poziomie 2,8 mld zł, potwierdzający wysoką skuteczność w adaptacji do wymagających warunków rynkowych oraz elastyczność w zarządzaniu strumieniami produkcji w ramach obszaru rafineryjnego: wynik EBITDA segmentu wydobywczego na poziomie zbliżonym do 0,6 mld zł, o 95% wyżej r/r; osiągnięty dzięki wyższym notowaniom ropy i gazu ziemnego, wsparty przez wzrastającą produkcję na złożu B3 i pod negatywnym wpływem niższych wolumenów wydobycia w Norwegii m.in. z powodu postoju remontowego infrastruktury Sleipner i Utgard; wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu na poziomie 2,1 mld zł, o 150% wyższy r/r, wsparty przez wyższe marże paliwowe, a także marże na produktach naftowych (w szczególności na olejach bazowych) pomimo rekordowych kosztów gazu" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. rafineria Grupy Lotos przerobiła 7,3 mln ton ropy naftowej, wobec 7,63 mln ton rok wcześniej.

W III kw. dzienne wydobycie węglowodorów wyniosło 15 170 baryłek ekwiwalentu ropy, wobec 18 727 rok wcześniej, a po trzech kwartałach było to 17 695 boed, w porównaniu do 19 053 rok wcześniej.

Obszar detaliczny wygenerował oczyszczony wynik EBITDA na poziomie 185 mln zł (+3% r/r) w 9 miesiącach oraz 83 mln zł w III kw. 2021 r.

Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos w I-III kw. wyniosły 692 mln zł, w tym 198 mln zł w segmencie wydobycia, 253 mln zł w segmencie produkcji i handlu, a 122 mln zł w segmencie detalicznym, podano w prezentacji wynikowej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 1,84 mld zł wobec 877,7 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)