Reklama

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 4 327 829 akcji.

"Oferta jest skierowana, na zasadach określonych w zasadach subskrypcji, wyłącznie do inwestorów, którzy:

a) zostali wskazani przez zarząd spółki, z zastrzeżeniem postanowień uchwały emisyjnej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na akcje oferowane [...] z grona osób, które: (i) są inwestorami kwalifikowanymi [...]; lub (ii) są inwestorami, którzy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, obejmą akcje oferowane o łącznej wartości, liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, wynoszącej co najmniej 100 000 euro na inwestora;

b) zostali wskazani przez zarząd spółki, z zastrzeżeniem postanowień uchwały emisyjnej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu z grona innych osób niż wskazane w punkcie a) powyżej w liczbie mniejszej niż 150 osób" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna liczba akcji serii H, która zostanie zaoferowana do objęcia oraz cena emisyjna tych akcji zostaną określone przez zarząd spółki po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, w zależności od poziomu zainteresowania inwestorów objęciem akcji serii H. Zgodnie z uchwałą cena emisyjna akcji serii H nie będzie mogła być niższa niż 18 zł za jedną akcję, podano również.

Spółka przewiduje, że zawarcie umów objęcia akcji serii H oraz ich opłacenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2021 r.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)