Ogłoszony właśnie skup akcji obejmuje do 357 000 akcji, stanowiących 1,55% wszystkich akcji spółki. Akcje własne będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia, podano.

Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 14 do 22 kwietnia br. (ostatniego dnia do godz. 17:00), a przewidywany termin transakcji nabycia akcji zaplanowany jest na 28 kwietnia br., wynika z zaproszenia.

Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Reklama

Pierwsza runda skupu akcji została przeprowadzona przez Best w grudniu 2021 r., kiedy nabyto łącznie 500 tys. akcji o wartości 15 mln zł.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)