W czwartek zakończyły się prace nad ustawą o fundacji rodzinnej. Przepisy w tej sprawie czekają na podpis prezydenta.

Uchwalona w połowie grudnia ub.r. przez Sejm ustawa wprowadza nowe w polskim prawodawstwie rozwiązanie w postaci fundacji rodzinnej, co ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę. W czwartek izba niższa przyjęła większość poprawek Senatu do tej ustawy.

"Sejm uchwalił ustawę pozwalającą zakładać fundacje rodzinne. To efekt kilkuletniej, intensywnej, a przede wszystkim skutecznej współpracy ze stroną społeczną, w tym firmami, które apelowały o wprowadzenie nowego narzędzia sukcesyjnego" - wskazał szef resortu rozwoju i technologii. Waldemar Buda podkreślił, że "już niedługo pierwsze fundacje będą mogły powstawać także w Polsce".

Jak zwróciła uwagę wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska, nasi przedsiębiorcy "nie będą już musieli szukać odpowiednich rozwiązań w innych krajach".

Reklama

"W tak szybko zmieniającym się świecie potrzebują stabilnego, a przy tym elastycznego w funkcjonowaniu narzędzia, pozwalającego przeprowadzić sukcesję firmy w perspektywie wielu pokoleń" - stwierdziła.

Zgodnie z ustawą fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa szczegółowy cel fundacji rodzinnej w statucie.

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów. Fundacja rodzinna będzie ustanawiana na czas określony albo nieokreślony. Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane.

Przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

autorka: Magdalena Jarco