Podstawę opodatkowania pomniejszą m.in. o otrzymaną dywidendę. Nie powinni również liczyć na przyznanie pomocy publicznej. Firmy, które realizują transakcje z podmiotem, który po roku od wybuchu wojny kontynuuje działalność w Rosji, narażają się też na zwiększone ryzyko kontroli organów podatkowych.
To najważniejsze podatkowe skutki ubiegłotygodniowej decyzji unijnej Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), która zdecydowała o umieszczeniu Federacji Rosyjskiej w wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Wykaz ten określa się także unijną listą rajów podatkowych.
CAŁY TEKST W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU DGP I NA E-DGP