Co trzeci woli wydać pieniądze na inwestycje niż zapłacić kontrahentowi w terminie – wynika z badania „Rzetelność w biznesie” przeprowadzonego wśród mikro, małych i średnich firm na zlecenie Rzetelnej Firmy, partnera Krajowego Rejestru Długów. Równocześnie 77 proc. przedsiębiorców sądzi, że podejmując decyzje biznesowe należy się kierować uczciwością.

Odpowiedzi większości przedsiębiorców wskazują, że większość z nich kieruje się w kontaktach z kontrahentami uczciwością. Jeśli nie płacą w terminie (a w zeszłym roku dotyczyło to co drugiej faktury w Polsce), to nie dlatego, że nie chcą, tylko – nie mogą, zazwyczaj w efekcie tego, że ktoś inny im nie zapłacił.87 proc. firm uważa, że w przypadku możliwego opóźnienia płatności należy zawsze powiadomić o tym swojego kontrahenta. Wśród firm usługowych odsetek tak podchodzących do tematu sięga 90 proc.

Rzetelność i nadpłata

Reklama

Ankieterzy Rzetelnej Firmy pytali polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, co robią, jeśli ktoś omyłkowo wpłaci im na konto za dużo pieniędzy. Ponad dwie trzecie odpowiedziało, że oddaje nadpłatę nawet wówczas, jeśli kontrahent nie upomni się o jej zwrot; największy odsetek takich twierdzeń pochodzi z mikrofirm, przede wszystkim z branży usługowej (aż 87 proc.!); tylko 12 proc. przedsiębiorców nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że nadwyżkę należy zwrócić, jeśli kontrahent sam się o nią nie upomni.

ikona lupy />
Rzetelność i nadpłata / Materiały prasowe

– Pomyłki w rozliczeniach mogą zdarzyć się każdemu. W takiej sytuacji najważniejsze jest jednak wykazanie się uczciwością i natychmiastowe zwrócenie nadwyżki. Dobrą praktyką może być też potraktowanie nadpłaty za fakturę jako zaliczki na poczet przyszłych dostaw czy realizacji kolejnych projektów, o ile klient wyrazi zgodę na takie rozwiązanie. Zdecydowanie najgorszym wyjściem będzie przywłaszczenie sobie nadpłaty – podkreśla Katarzyna Starostka, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Rzetelność i inwestycje

Autorzy badania spytali także MŚP, co robią, gdy posiadane środki nie wystarczają na pokrycie wszystkich koniecznych wydatków i trzeba wybrać między terminową zapłatą kontrahentowi a inwestycją w obiecujące przedsięwzięcie.

36 proc. ankietowanych zadeklarowało, że wybiera terminowe rozliczenie z kontrahentem, ale niewiele mniej (33 proc.) preferuje inwestycję. Ta druga opcja dominuje w sektorze produkcyjnym (45 proc. wskazań); symptomatyczne, że odpowiedzi na to pytanie nie udzieliła co druga firma transportowa.

– Richard Branson powiedział, że „okazje biznesowe są jak autobusy, zawsze przyjedzie następny”. Nie warto więc ryzykować wypracowanych dobrych relacji z kontrahentami tylko po to, żeby złapać autobus. Z powodu naszych opóźnień w płatnościach lub braku zapłaty, nasz kontrahent sam może wpaść w kłopoty. W mikrofirmach już jedna niezapłacona faktura może zachwiać płynnością finansową. Dobre relacje ciężko potem odbudować – przekonuje Katarzyna Starostka.

Rzetelność i czysty zysk

Czy jeśli pogorszenie relacji z kontrahentem może zaowocować większym zyskiem, to należy zaryzykować i wybrać zysk? Na tak postawione pytanie 23 proc. MŚP odpowiedziało twierdząco. Wśród firm małych jest to nawet jedna trzecia. Na przeciwległym biegunie jest 41 proc. przedsiębiorców deklarujących, że dobre relacje są dla nich ważniejsze niż doraźny zysk.

Przekonanie, że w biznesie w pierwszym rzędzie należy się kierować etyką, żywi 77 proc. firm, a w sektorze produkcyjnym nawet 83 proc. takich wskazań. Przeciwnego zdania jest 8 proc. firm (trochę w branży budowlanej). Co czwarty przedsiębiorca przyznaje przy tym, że zdarzają się sytuacje, w których nie warto być uczciwym. Na bezwzględną uczciwość, niezależnie od okoliczności, stawia ponad połowa przedsiębiorców, w tym 63 proc. produkcyjnych.

Rzetelność i serce

Co drugi przedsiębiorca sektora MŚP uważa, że firmy powinny angażować się w działalność charytatywną i społeczną. Na takim stanowisko stoi połowa mikrofirm, 52 proc. małych i 63 proc. średnich firm. Zdaniem 72 proc. przedsiębiorców z branży handlowej działania charytatywne powinny być wpisane w plany każdej firmy.

O kierowaniu się w biznesie uczciwością zapewniają nie tylko polscy przedsiębiorcy. Wedle Światowego Badania Uczciwości w Biznesie 2022, przeprowadzonego przez agencję Ipsos Mori na zlecenie EY w 54 krajach, niemal wszyscy spośród 4762 ankietowanych menedżerów firm i instytucji stwierdzili, że wykazywanie się uczciwością jest istotne. Dla ponad połowy najważniejsze w relacjach biznesowych okazało się przestrzeganie zasad i przepisów.

ikona lupy />
Rzetelność w biznesie / Materiały prasowe