Zgodnie z danymi Coface, najwięcej firm - 314 upadło w województwie mazowieckim, na drugim miejscu znalazł się Śląsk z 212 niewypłacalnościami, a dalej Małopolska - 156 i Wielkopolska - 144. Branże, które odnotowały największą dynamikę wzrostu liczby niewypłacalnych firm, to budownictwo - 245 przedsiębiorstw, oraz transport - 228.

Jak mówi dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface w Polsce Barbara Kamińska, branża budowlana mierzyła się w ostatnich kwartałach z jednej strony ze słabnącym popytem, a z drugiej z wyzwaniami natury kosztowej. "Inflacja oraz utrzymujące się niedobory pracowników budowlanych tworzyły presję na wzrost wynagrodzeń" - zwraca uwagę.

Z kolei liczba niewypłacalności w transporcie, według Coface rosła już od pewnego czasu. "Rok 2023 cechował się zmniejszeniem zleceń przewozowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, a to znalazło odzwierciedlenie w spadku stawek transportowych. Z drugiej strony zadłużenie firm z branży TLS generowało wysokie koszty odsetkowe, a pakiet mobilności wymuszał wzrost kosztów pracowniczych w przypadku firm świadczących usługi międzynarodowe. Nie bez znaczenia pozostała także wysoka inflacja – przy niedoborach kierowców wzmagała ona ogólną presję płacową" – wylicza Barbara Kamińska.

Jakie czynniki wpłynęły na wzrost liczby niewypłacalnych firm

Reklama

Coface podkreśla, że chociaż w polskiej gospodarce widać już pierwsze oznaki spodziewanego ożywienia, to na wysoką liczbę niewypłacalności negatywnie wpłynęły czynniki z minionego roku: inflacja i wysokie stopy procentowe, presja płacowa, wysokie koszty energii czy spadek koniunktury w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Jak zaznacza Coface, ekonomiści wskazują, że rosnąca z roku na rok liczba niewypłacalności jest napędzana przez zmiany prawne dokonane w ubiegłych latach. Obecne zapisy dają firmom więcej możliwości na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, a to pozwala wierzyć, że część przedsiębiorstw będzie powracać do efektywnej działalności biznesowej po przejściu uzdrawiającej restrukturyzacji - oceniają autorzy badania

"Mimo niestabilnej sytuacji za granicą oczekujemy, że w Polsce koniunktura nadal będzie się poprawiać, a wzrost gospodarczy przyśpieszy do 2,8 proc. w 2024 r." – mówi Główny Ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej Grzegorz Sielewicz. Główną siłą napędową polskiej gospodarki będzie ponownie konsumpcja gospodarstw domowych – zaznacza.(PAP)