Jakie inwestycje mogą być dofinansowane?

Przedsiębiorcy mogą inwestować w infrastrukturę, sprzęt, oprogramowanie, usługi doradcze, szkolenia pracowników, a także w projekty cyfryzacji i ekologii. Warunkiem jest, aby inwestycje stanowiły co najmniej 70 proc. kosztów przedsięwzięcia – wyjaśnia Arkadiusz Dewódzki.

Ile wyniesie dofinansowanie?

Zasadniczą i obowiązkową częścią każdej każdego projektu, który będzie zgłaszany, jest inwestycja. Inwestycja może być dokonana jednocześnie ze wsparciem na specjalistyczne doradztwo, tak zwane usługi rozwojowe. Może być związana z przeszkoleniem pracowników. Warunkiem jest to, żeby inwestycja wynosiła minimum 70 proc. kosztów przedsięwzięcia. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane w ramach inwestycji zgłoszonej przez przedsiębiorcę to 600 000 zł. Sfinansować w ramach programu można 90 proc. z tej kwoty, czyli otrzymać można maksymalnie 540000 zł. Minimalna z kolei wartość przedsięwzięcia, które można zgłosić 150000 zł. Przy czym tak jak powiedziałem, co trzeba podkreślić, istotą jest tutaj inwestycja i ona musi wynosić co najmniej 70 proc. ogółu kosztów – dodaje Dewódzki.

Reklama

Co trzeba zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Rozmówca podkreślił, że instrument jest typowo dotacyjny i bezzwrotny, a firmy mają 12 miesięcy na zrealizowanie przedsięwzięcia. Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie wymogów formalnych, takich jak posiadanie odpowiednich kodów PKD przed pandemią oraz spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie pandemicznym.

Kiedy rusza nabór wniosków?

Nabór do programu rozpocznie się 6 maja i potrwa do 5 czerwca. Wnioski będą oceniane w systemie "kto pierwszy, ten lepszy". Wnioski będą oceniane w ciągu 14 dni od złożenia, a przedsiębiorcy mają 12 miesięcy na realizację projektów i wykazanie trwałości przedsięwzięcia.

Cała rozmowa