"Wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy zdecydowanie nie popierają firmy duże (78%), średnie (77%) i małe (75%). Podoba się ten pomysł tylko 24% przedsiębiorcom, w tym 25% małym firmom, 22% dużym i 21% średnim" - czytamy w komunikacie.

Z kolei 61% przedsiębiorców spodziewa się, że odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będzie miało pozytywny wpływ na ich firmy. Uważa tak 72% dużych firm, 63% średnich i 59% małych. Nie zgadza się z tym poglądem 38% przedsiębiorców. Najwięcej wątpiących jest wśród małych firm (40%). O pozytywnym wpływie pieniędzy z KPO na biznes nie jest też przekonanych 37% średnich firm i 26% dużych, podkreślono.

60% przedsiębiorców chce, aby ich firma miała możliwość angażowania się w proces tworzenia prawa na poziomie UE. Szczególnie opowiadają się za tym firmy duże (76%), ale także 61% średnich i 59% małych. Z drugiej strony 39% przedsiębiorców nie ma potrzeby angażowania się w tworzenie prawa na poziomie UE.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców "Indeks Biznesu" przeprowadził w kwietniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Reklama

(ISBnews)