"Chcemy przyczynić się do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Mocno wierzymy w potencjał energii odnawialnej i jesteśmy przekonani, że nasze bogate doświadczenie biznesowe pomoże nam dokonać znaczącej zmiany w tej dziedzinie" - powiedział Mihai Doroftei.

Na decyzję o przejściu na energię odnawialną wpłynęło kilka kluczowych czynników:

  • Dostosowanie się do zmian legislacyjnych - środowisko biznesowe stało się niestabilne ze względu na częste zmiany w przepisach dotyczących hazardu
  • Spadająca rentowność - rentowność branży w ostatnim czasie konsekwentnie spadała.
  • Szanse związane z zieloną energią - globalny kontekst sprzyja odnawialnym źródłom energii i oferuje znaczące perspektywy wzrostu i rozwoju.

Mihai Doroftei, który jest również obywatelem Polski, dostrzegł wysokie zapotrzebowanie na energię w tym kraju wynikające z najwyższych cen energii na terenie Unii Europejskiej oraz duże zainteresowanie inwestorów, takich jak Zygmunt Solorz, który jako akcjonariusz firmy ZE PAK angażuje się w budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 180-200 MW oraz inwestycje w zielony wodór. W związku z tym Mihai Doroftei nie zamierza ograniczać swojej działalności w dziedzinie energii odnawialnej jedynie do rynku rumuńskiego. Co więcej, prowadzi już zaawansowane rozmowy na temat projektów w Polsce.

Oprócz częściowej sprzedaży aktywów grupy Las Vegas, bracia Doroftei rozważają również całkowitą sprzedaż tych przedsiębiorstw. Prowadzone są już zaawansowane rozmowy z potencjalnymi nabywcami, co odzwierciedla duże zainteresowanie tymi aktywami. Obecnie posiadają oni projekty energii odnawialnej w powiatach Neamț, Botoșani i Brașov, o łącznej mocy ponad 128 MW i wartości inwestycji przekraczającej 130 mln euro. Inicjatywy te odzwierciedlają długoterminową strategię wspierania zrównoważonego rozwoju energetycznego i wykorzystania potencjału wzrostu w sektorze zielonej energii.

Co więcej, ich plany obejmują rozszerzenie inwestycji w tej dziedzinie na inne regiony.

"Inwestycje te nie tylko pobudzą lokalną gospodarkę, ale także stworzą nowe miejsca pracy, przyczyniając się do rozwoju społeczności w regionach, w których działamy" - dodał Sorin Doroftei.

ikona lupy />
Materiały prasowe

Dzięki tym inicjatywom obaj bracia chcą stać się liderami w sektorze zielonej energii i przyczynić się do bardziej zrównoważonej i ekologicznej gospodarki. Duże projekty we wspomnianych regionach pokazują ich zdecydowane zaangażowanie w tę nową dziedzinę.

Strategiczne przejście od hazardu do energii odnawialnej odzwierciedla zdolność braci do przystosowania się do nowych warunków rynkowych i długoterminowej wizji. Znaczące inwestycje i determinacja w dążeniu do sukcesu pomagają im umocnić swoją pozycję w sektorze zielonej energii, a bracia Doroftei dążą do zostania liderami w szybko rozwijającej się dziedzinie, która obiecuje zarówno korzyści ekonomiczne, jak i ekologiczne.