Gazeta informuje, że niezastosowanie się do dyrektywy przez instytucje finansowe może doprowadzić nawet do ich odpowiedzialności odszkodowawczej wobec inwestorów.

"Rz" przypomina, że regulacja ta została implementowana do polskiego porządku prawnego ustawą z 1 marca 2018 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 21 kwietnia 2018 roku.

"Przepisy dyrektywy unijnej nie odnoszą się wyłącznie do działalności banków, dotyczą bowiem wszystkich podmiotów zaangażowanych w sprzedaż produktów inwestycyjnych. Implementacja MiFID II ma zapewnić realizację postulatu przejrzystości oraz przekazywania klientom banku możliwie pełnej informacji, zarówno na etapie przedkontraktowym, jak i po zawarciu umowy" - czytamy.

Dziennik pisze, że ustawa zawiera również wiele innych regulacji, w tym dotyczących wewnętrznego funkcjonowania banków, stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo oraz ciągłość świadczonych usług w zakresie bankowości inwestycyjnej.

"W tej kategorii obowiązków mieści się również ochrona informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową klienta. Z perspektywy klientów detalicznych, należy jednak zwrócić przede wszystkim uwagę na nałożone na banki przez Dyrektywę MiFID II obowiązki informacyjne, związane z prowadzeniem działalności inwestycyjnej oraz oferowaniem klientom instrumentów i produktów finansowych" - podaje "Rz".

>>> Polecamy: UOKiK otrzymał zawiadomienie od frankowiczów ws. mBanku. Chodzi o nieuczciwe praktyki