Według banku zadłużenie nowo pozyskanych klientów korporacyjnych na koniec września wyniosło 2,6 mld zł.

Jak podano, wartość kredytów korporacyjnych Pekao łącznie z nieskarbowymi papierami wartościowymi na koniec września br. wyniosła 78,7 mld zł i była wyższa o prawie 5 mld zł niż rok wcześniej, co jest efektem wzrostów w segmencie średnich przedsiębiorstw, należnościach leasingowych oraz udziału w finansowaniu największych transakcji i przedsięwzięć.

Z komunikatu wynika, że w III kwartale 2019 roku bank Pekao współorganizował m.in. zwiększenie finansowania dla sieci sklepów Żabka o kwotę 1,8 mld zł czy refinansowanie zadłużenia Grupy Lotos na 500 mln USD. Ponadto, udzielił kredytu inwestycyjnego dla spółki LPP na 290 mln zł oraz dla firmy Holmsett Investments (hotele Westin) na 41 mln euro. Bank aktywnie finansuje nieruchomości komercyjne. Od lipca do września wartość nowych umów w tym obszarze sięgnęła 844 mln zł, na co złożyły się kredyt na budowę parku logistycznego oraz finansowanie budynków biurowych w Krakowie i Warszawie.

Według informacji przesłanej przez bank, Pekao pozostaje liderem rynku średnioterminowych emisji obligacji przedsiębiorstw w Polsce z 36-proc. udziałem w rynku za trzy kwartały 2019 roku. Przez 9 miesięcy bank przeprowadził emisje obligacji papierów dłużnych dla przedsiębiorstw, banków i samorządów na kwotę 12,3 mld zł. Ogółem udział Pekao w obszarze organizacji i obsługi nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce to 20 proc.

Pekao świadczy także usługi w sektorze faktoringu i leasingu, w którym zanotowano wzrosty sprzedaży. W ciągu trzech kwartałów 2019 roku Pekao Leasing zawarł 12,1 tys. nowych umów, o 32 proc. więcej rok do roku, a wartość aktywów oddanych w leasing była wyższa o 55 proc. i wyniosła 3,1 mld zł. Z kolei spółka Pekao Faktoring zajęła 1. miejsce w obrotach na polskim rynku faktoringowym. Nabyła wierzytelności za 35,2 mld zł, o 121 proc. więcej roku, czyli - jak zaznaczono w komunikacie - rosnąc w tempie ponadtrzykrotnie szybszym niż rynek. W okresie trzech kwartałów 2019 roku Pekao Faktoring zawarł ponad 200 nowych umów o rekordowej wartości 2,9 mld zł.

Jak podaje bank, od początku 2019 roku opracowano kilkadziesiąt dedykowanych rozwiązań przy finansowaniu eksportu do ponad 40 krajów świata. W III kwartale udzielił bank wsparcia na ponad 70 mln zł, co przełożyło się na zabezpieczenie finansowania kontraktów o wartości przeszło 100 mln zł, realizowanych m.in. w takich krajach jak Białoruś czy Ukraina.

Komunikat informuje także o trwającej od roku transformacji bankowości korporacyjnej – nazwanej "projekt Korporacja 2.0". Ma ona polegać na odseparowaniu back office i działalności operacyjnej od pracy doradcy z klientem, a także dążeniu do zautomatyzowana decyzji kredytowych.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 28 mld zł. Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych oraz co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś