Szef UOKiK nakazał też wypłacić po 38 tys. zł rekompensaty konsumentom, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq (dawniej Trigon).

"Idea Bank po raz kolejny naruszył zbiorowe interesy konsumentów przy oferowaniu złożonych produktów finansowych. Podobnie jak wcześniej, przy sprzedaży obligacji korporacyjnych spółki GetBack, także tym razem stwierdziliśmy wprowadzenie konsumentów w błąd i misselling, czyli oferowanie, konsumentów produktów niedostosowanych do ich potrzeb i profilu ryzyka" - powiedział Chróstny.

Jak zaznaczono w komunikacie trzy z czterech decyzji dotyczą naruszania praw konsumentów przy oferowaniu skomplikowanych produktów finansowych: certyfikatów inwestycyjnych, lokat strukturyzowanych oraz ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (ufk).

Według UOKiK są to skomplikowane i ryzykowne produkty inwestycyjne, tymczasem Idea Bank nierzetelnie informował m.in. o przyszłych zyskach, gwarancjach, czy ryzyku. W efekcie konsumenci mogli zdecydować się na zainwestowanie pieniędzy nie zdając sobie sprawy z tego, że mogą stracić pieniądze.

“Ponadto Idea Bank proponował certyfikaty inwestycyjne funduszy Lartiq osobom, którym zależałona bezpieczeństwie swoich oszczędności. W ten właśnie sposób Idea Bank dopuścił się missellingu” - powiedział prezes Chróstny.

Dodał, że ostatnia, czwarta decyzja, dotyczy niedozwolonych postanowień we wzorcach umów bankowych.

“W czterech wydanych decyzjach nałożyłem na Idea Bank kary w łącznej wysokości ponad 17 mlnzł, nakazałem też spółce wypłacić po 38 tys. zł rekompensaty tym konsumentom, którzy nabyli za pośrednictwem Idea Banku certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq (dawniej Trigon)” - powiedział szef UOKiK.