"Na politykę kredytową banków i popyt na kredyt w III kwartale 2020 r. miał wpływ wzrost optymizmu po ograniczeniu obostrzeń związanych z pandemią, ale również utrzymująca się niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej. Zarówno w polityce kredytowej i jak i popycie widoczne były różnice między gospodarstwami domowymi a przedsiębiorstwami" - napisano w kwartalnej informacji „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.

Jak zauważono, za wyjątkiem kredytów mieszkaniowych, gdzie doszło do złagodzenia kryteriów udzielania kredytów, banki jedynie nieznacznie zmieniły swoją politykę w tym zakresie.

"Na IV kwartał 2020 r. banki deklarują łagodzenie polityki kredytowej we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – choć w różnym stopniu – oraz oczekują wzrostu popytu na kredyt" - czytamy w informacji.

Reklama

W komunikacie zauważono, że w trzecim kwartale 2020 r. ankietowane banki utrzymały dotychczasowe kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw oraz nieznacznie złagodziły wobec sektora MSP. Jednocześnie zaostrzyły warunki udzielania kredytów, w tym marżę kredytową. Banki odnotowały dalszy spadek zgłaszanego przez przedsiębiorstwa popytu na kredyty, zwłaszcza na kredyty długoterminowe. W opinii banków do niższego popytu przyczyniła się pomoc publiczna udzielona przedsiębiorstwom.

"Zgodnie z zapowiedziami z lipca br., ankietowane banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych oraz obniżyły wysokość wymaganego wkładu własnego. Jednocześnie podniosły marżę kredytową. W III kwartale 2020 r. banki zaobserwowały umiarkowany wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe" - napisano.

Banki nieznacznie zaostrzyły natomiast kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz podniosły wysokość marży kredytowej i nieodsetkowych kosztów takich kredytów. Z drugiej strony złagodzono warunki odnośnie maksymalnej kwoty kredytu i maksymalnego okresu kredytowania. "Opinie banków co do zmian popytu były podzielone, z nieznaczną przewagą podmiotów zauważających jego wzrost" - dodano.

Jak wyjaśnia NBP, kwartalna informacja pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku października 2020 r. wypełniły 24 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89 proc. (PAP)

Autor: Marcin Musiał