"My już dziś myślimy o tym, że polska gospodarka w przyszłym roku się odbije. Na jakim poziomie - można dyskutować. W przyszłym roku - w naszej ocenie - gospodarka wejdzie pomimo II fali na ścieżkę wzrostu. My widzimy naszą pozycję jako banku, odpowiadającego na 3 megatrendy, które obserwujemy u naszych firm. Po pierwsze - konsolidację branżową, gdzie silniejsi gracze i fundusze private equity konsolidują branże, wzmacniają zarządzanie, obniżają koszty, wprowadzają innowacje i nowe technologie" - powiedział Sikora podczas wideokonferencji.

"Widzimy wyraźnie zaangażowanie funduszy i liderów rynku w konsolidację" - dodał.

Dodał, że według danych PwC, 25% CFO uważa, że transakcje M&A są szansą na obudowę lub wzrost przychodów, co jest ważnym trendem i widać to również na rynku polskim.

"Drugim, jest fakt, iż po raz pierwszy na taką skalę, rynek pozwala firmom o ratingu nieinwestycyjnym finansować się na rynku kapitałowym" - wskazał.

Jak zaznaczył, większość firm w Polsce nie ma ratingu inwestycyjnego i stąd przewaga kredytu bankowego w finansowaniu tych firm.

"To się zmienia i my uważamy, że jesteśmy najlepiej spozycjonowani, aby polskie firmy o ratingu poniżej inwestycyjnego wprowadzić na rynek międzynarodowy, kapitałowy" - powiedział Sikora.

Trzeci zauważalny megatrend to przyspieszenie digitalizacji spowodowane przez COVID-19, które spowoduje także przejście pojedynczych platform online do ekosystemów.

"Tu mówimy zarówno o platformach, które powstały i rozwijają się jako onlinowe, jak i tradycyjnych graczy, którzy idą do sprzedaży zdalnej. Tutaj dzięki naszej infrastrukturze technologicznej, zarówno po stronie transakcyjnej, jak i FX -owej widzimy dużą popularność i przyrost wolumenów współpracy z klientami" - wskazał.

W III kw. Citi Handlowy współzaaranżował ponad 16 mld zł finansowania dla firm. Bank m.in. pośredniczył w organizacji kredytu konsorcjalnego dla dużej spółki z branży paliwowej, finansowania dla jednego z leaderów rynku opakowań oraz brał udział w największej transakcji IPO ostatniej dekady na polskiej giełdzie - debiucie Allegro.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)