Reklama

Santander BP sprzedał 4 125 akcji spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie stanowiących około 10% kapitału zakładowego tej spółki, oraz 2 968 akcji spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych, stanowiących około 10% kapitału zakładowego tej spółki na rzecz Allianz Holding EINS GMBH za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 243 mln euro.

Bank podjął także zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży 1 370 akcji spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander stanowiących około 10% kapitału zakładowego tej spółki na rzecz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie za cenę sprzedaży wynoszącą 14 mln euro.

"Jednym z elementów transakcji ma być także zawarcie przez bank nowych umów akcjonariuszy (shareholders' agreements) z Allianz, który będzie nowym partnerem banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., posiadającym ok. 51% akcji w ich kapitałach zakładowych w wyniku transakcji, jak również nowych umów bancassurance (bancassurance agreements) ze spółkami Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A" - podano także.

Santander BP podał, że biorąc pod uwagę możliwe korekty cen sprzedaży akcji w spółkach Aviva, przybliżony pozytywny wpływ transakcji na kapitały własne banku wyniesie ok. 450 mln zł.

Zakłada się, że transakcja zostanie zakończona w ciągu 12 miesięcy, podano.

Zamknięcie transakcji nastąpi pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa zgód właściwych organów, w tym wymaganych decyzji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Europejskiej, oraz po spełnieniu się innych warunków określonych w dokumentacji transakcji, zaznaczono.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

(ISBnews)