banki

"Szacunkowy wpływ dotychczasowych decyzji RPP skutkujący wzrostem stopy referencyjnej o 265 bps i wzrostem stóp rynkowych na wynik odsetkowy w 2022 r. mieści się w zakresie ok. 2,5-3,1 mld zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Wynik z tytułu odsetek za 2021 rok wyniósł 9 882 mln zł, tj. o 464 mln zł mniej niż w poprzednim roku.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)