"Dotychczasowy wzrost stopy referencyjnej NBP (łącznie o 2,65 pkt proc.) powinien przełożyć się na poprawę wyniku odsetkowego Grupy Alior Bank w skali roku o ok. 700 - 800 mln zł" - podał bank w prezentacji.

"Spodziewany wpływ wynosi ok. 150-200 mln zł przy wzroście stopy referencyjnej o dodatkowe 100 pb., przy czym szacunki te obarczone są dużym ryzykiem błędu i mogą ulegać w przyszłości zmianom" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 757,9 mln zł w IV kw. wobec 666,7 mln zł rok wcześniej. Alior podał, że wzrost stopy referencyjnej, który miał miejsce w IV kw. 21 (łącznie o 1,65 pkt proc.) zwiększył wynik odsetkowy banku o ok. 57 mln zł.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)