Pocztowy dokonał wstępnych szacunków skutków korekty wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych w związku wejściem w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

"Wg. szacunków wynik brutto banku za lipiec obniży się o ok.46-55 mln zł. Do oszacowania przyjęto odsetek klientów zainteresowanych zawieszeniem spłaty rat na poziomie 50-60%" czytamy w komunikacie.

Reklama

Zarząd Banku zapowiedział, że będzie to oznaczało ujemny wynik finansowy netto w III kwartale 2022 r.

„Jednakże korzystne wyniki finansowe odnotowane w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przychody finansowe prognozowane w II półroczu 2022 r., powinny być w pełni wystarczające do uzyskania dodatniego wyniku finansowego netto w ujęciu całorocznym. Końcowa kwota obniżenia wyniku za lipiec 2022 r. zostanie ustalona i ujęta w ramach księgowego zamknięcia miesiąca" – czytamy również.

Bank zastrzega, że szacunki obarczone są „wysokim stopniem niepewności" a podana kwota może ulec zmianie „biorąc pod uwagę przede wszystkim rzeczywisty poziom zainteresowania klientów zawieszeniem spłat kredytu."

„Zaktualizowana informacja dotycząca wysokości oczekiwanej korekty i skutków finansowych wprowadzonej ustawy zostanie przedstawiona w ujawnieniach do sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 r." – zapowiada bank.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom została podpisana przez prezydenta 14 lipca i wejdzie w życie w 14 dni od podpisu.

Przewiduje ona, że kredytobiorcy będą mogli zawiesić płatność czterech rat złotowego kredytu mieszkaniowego w tym roku i czterech rat w przyszłym.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.