"Na koniec czerwca 2022 r. 4 banki komercyjne wykazały łączną stratę w wysokości 0,3 mld zł. Banki te miały ok. 4,9 % udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 11,5 mld zł" - czytamy w prezentacji KNF.

W okresie sześciu miesięcy br. wynik z odsetek wzrósł o 70% do 37,29 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 9,41 mld zł i był o 13,9% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 82,9% r/r do 16,31 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 34,7% r/r do 23,84 mld zł rok wcześniej.

Reklama

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 3,77 mld zł (wzrost o 9,3% r/r).

Wskaźnik ROE na koniec czerwca 2022 r. wyniósł 5,81% (wobec 6,7% miesiąc wcześniej i 2,03% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,44% (wobec odpowiednio: 0,51% i 0,11%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w marcu 2022 r. na poziomie 18,57% (TCR) i 16,61% (T1).

"Według stanu na koniec I kwartału 2022 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych" - napisała Komisja.

Na koniec czerwca 2022 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 500 banków spółdzielczych oraz 35 oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

(ISBnews)