"Wynik finansowy netto na koniec września 2022 r. wyniósł 5,5 mld zł, co w stosunku do poprzedniego miesiąca stanowiło spadek o 2,8 mld zł (-33,5% m/m). Wynik ten był niższy o 3,6 mld zł (-39,8% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec września 2021 r." - czytamy w prezentacji.

"Na koniec września 2022 r. 11 banków komercyjnych wykazało łączną stratę w wysokości 6,0 mld zł. Banki te miały ok. 17,9 % udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 11,6 mld zł" - czytamy również.

W okresie dziewięciu miesięcy br. wynik z odsetek wzrósł o 64,2% do 53,75 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 14,08 mld zł i był o 11,4% wyższy w ujęciu rocznym.

Koszty działania wyniosły 34,64 mld zł, tj. o 32,1% więcej niż rok wcześniej.

Reklama

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości ) wyniosły 7,01 mld zł (+37,8% r/r).

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec sierpnia wyniósł 1,54% we wrześniu wobec 2,93% w sierpniu i 1,55% we wrześniu 2021 roku, a ROA sięgnął 0,09% (wobec odpowiednio: 0,20% i 0,12%), podano też w prezentacji.

Współczynniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu br. na poziomie 18,83% (TCR) i 16,92% (T1).

"Według stanu na koniec II kwartału 2022 r. jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych" - napisano w prezentacji.

Na koniec września 2022 r. działalność prowadziło: 30 banków komercyjnych, 498 banków spółdzielczych, 35 oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

(ISBnews)