"Spore zaskoczenie w Programie BK2%. Wprawdzie liczba zawartych umów wzrosła o blisko 3,4 tys. t/t, ale liczba wniosków ogółem spadła o 619 szt. Przyczyna? Prawdopodobnie +czyszczenie+ systemu z dublowanych wniosków i mniejszy napływ nowych" - napisała Agnieszka Wachnicka na platformie X (dawniej Twitter).

Reklama

"Konta mieszkaniowe"

"Konta mieszkaniowe +119 szt. t/t, łącznie 4 405 szt" - przekazała Wachnicka. W ubiegłym tygodniu informowała, że do 9 listopada zawarto łącznie 4 286 umowy na rachunki mieszkaniowe.

Konto mieszkaniowe to produkt przeznaczony dla osób, które w dniu otwarcia rachunku mają co najmniej 13 lat i nie ukończyły 45 lat. Nie mogą być również właścicielem domu lub mieszkania, z wyłączeniem sytuacji opisanych w ustawie regulującej zasady prowadzenia kont mieszkaniowych.

Konieczne jest dokonywanie na to konto comiesięcznych wpłat, nie niższych niż 500 zł oraz nie wyższych niż 2 tys. zł. Dopuszczalny jest brak jednej wpłaty w trakcie roku kalendarzowego, w dowolnie wybranym przez klienta miesiącu. Maksymalny okres prowadzenia konta to 10 lat.