Jak wynika z badania zawartego w raporcie Domondo, ponad połowa osób, które kupiły lub planują zakup mieszkania w roku 2023 lub w najbliższej przyszłości, chce kupić lokal na kredyt. Z tej grupy zaś dwóch na trzech ankietowanych zamierza wziąć kredyt w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2 proc." Prawie połowa respondentów ocenia, że program ten to realne wsparcie dla młodych ludzi, z czym nie zgadza się co czwarty badany. Jednocześnie 57 proc. widzi negatywny wpływ programu na rynek mieszkaniowy.

„Dlaczego nie wszyscy decydują się na rządowy program dopłat? Okazuje się, że co trzeciemu +zwykłemu+ kredytobiorcy (czyli spoza programu) nie odpowiadają jego warunki i zasady. Warto przypomnieć, że uniemożliwia on np. wynajem mieszkania przez pierwsze 10 lat. Oprócz tego takie osoby często nie spełniają któregoś z kryteriów programu, które mówią, że: kredyt udzielany jest tylko na pierwsze mieszkanie (32 proc. badanych), beneficjent nie może mieć więcej niż 45 lat (24 proc.), kwota kredytu nie może przekroczyć 500 lub 600 tys. zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego (16 proc.)” – stwierdzono w raporcie.

Z grona osób, które wzięły udział w badaniu, 27 proc. poszukuje nieruchomości w metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców. Prawie taki sam odsetek zainteresowany jest miastami od 150 tys. do 500 tys. mieszkańców. Nieco mniej rozważa miasta o ludności 50-150 tys. (21 proc.) i poniżej 50 tys. (18 proc.). Wieś wskazało 9 proc. osób.

„Sprawdziliśmy także, ile w 2023 r. trwa cały proces zakupu mieszkania od momentu rozpoczęcia poszukiwań. Co trzeci ankietowany nie mógł odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w jego przypadku proces ten jeszcze się nie zakończył. Natomiast w grupie respondentów, którym udało się zamknąć transakcję w tym roku, najczęściej wskazywany był okres 3-6 miesięcy (36 proc.). Dość często proces ten wydłużał się do 6-12 miesięcy (24 proc.) lub skracał do 1-3 miesięcy (22 proc.). Z kolei 12 proc. badanych deklaruje, że zajęło im to ponad rok. Rzadkością był za to zakup w czasie krótszym niż miesiąc (7 proc.)” – wskazano w raporcie.

Reklama

Zdaniem kupujących najbardziej obciążającymi częściami procesu zakupu były formalności związane z ubieganiem się o kredyt oraz finalny etap, czyli wykończenie lub remont zakupionego mieszkania. Każdy z nich za bardzo wymagający uznało 29 proc. badanych, a za dość wymagający 41 proc.

„W dzisiejszych realiach znalezienie oferty spełniającej oczekiwania jest bardzo trudne dla 24 proc. osób, a dość trudne dla aż 47 proc. W podobny sposób oceniamy etap negocjacji z deweloperem lub właścicielem mieszkania. Wymagające bywa też uzyskanie informacji o mieszkaniu, w tym o jego statusie prawnym. Z kolei najmniej problematyczny zdaniem respondentów jest sam odbiór mieszkania” – stwierdzono w raporcie.

Raport powstał na podstawie badania, które zostało przeprowadzone w dniach od 22 września do 10 października 2023 r. w formie ankiety elektronicznej (metoda CAWI). Anonimowy kwestionariusz wypełniło 500 respondentów. Wśród nich znaleźli się zarówno mieszkańcy dużych, średnich i małych miast, jak i wsi. (PAP)