"Przestępstwo polegało na publikowaniu pozytywnych informacji na temat akcji mPay SA, które mogły wprowadzać w błąd inwestorów co do rzeczywistej wartości tych akcji oraz na przeprowadzaniu skoordynowanej sprzedaży akcji tej spółki po zawyżonej cenie" - podała KNF.

"Działalność niektórych osób wymienionych w zawiadomieniu skierowanym do organów ścigania była już przedmiotem zawiadomienia UKNF z 10 stycznia 2024 roku o podejrzeniu popełnienia przestępstw w obrocie akcjami mPay SA, polegających na bezprawnym ujawnieniu i wykorzystaniu informacji poufnych w obrocie akcjami mPay" - dodała.

KNF podała, że przestępstwo manipulacji zagrożone jest grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie.