Jak wynika z miesięcznych temperatur w wybranych latach od 1880 r., temperatura w zimie jest naturalnie niższa od średniej z okresu odniesienia (to pojedyncza wartość pokazująca średnią miesięczną temperaturę w długim okresie czasu, niezależnie od pory roku). Portal Statista przeanalizował dane i dowodzi, że choć temperatury letnie są naturalnie wyższe od średniej wieloletniej okresu bazowego, to coraz bardziej od niej odbiegają.

Jak potwierdziły NASA i NOAA, miesiące od lutego do kwietnia, a także sierpień 2020 r. były drugimi najcieplejszymi w historii odnotowanymi temperaturami z danych miesięcy, podczas gdy styczeń i maj oraz lipiec 2020 r. były blisko znalezienia się na drugim miejscu.

Naukowcy z NOAA przewidują, że rok 2020 stanie się drugim najgorętszym rokiem w historii. Na dzień dzisiejszy, rok 2016 najbardziej przekroczył średnią temperaturę Ziemi (obliczoną dla lat 1980 do 2015 i wykorzystaną jako okres odniesienia dla wykresu). Rok 2019 również był naprawdę gorący i jest obecnie drugim najgorętszym rokiem w historii.

Dane globalne dotyczące temperatur na powierzchni ziemi pochodzą z lądowych stacji meteorologicznych, jak również z pomiarów statków, boi i pomiarów satelitarnych oceanów. Zgodnie z wynikami badań naukowych, utrzymujące się globalne ocieplenie doprowadzi do zmian w sile, częstotliwości, zasięgu przestrzennym i czasie trwania ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Media