Celem Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej i Klimatycznej (Partnership for Transatlantic Energy and Climate Cooperation - P-TECC) ma być rozwój współpracy pomiędzy USA i europejskimi sojusznikami w obszarze energii i przeciwdziałaniu zmian klimatycznych.

Granholm zapewniała, że Stany Zjednoczone na dobre wróciły do procesu transformacji w kierunku czystej energii. "Europa jest na czele transformacji i z wielką chęcią będziemy się od was uczyć. Przez jakiś czas byliśmy nieco z boku tego całego procesu, ale pragnę zapewnić, że jesteśmy z powrotem" - oświadczyła Granholm.

Jak podkreśliła szefowa Departamentu Energii (DoE), zmiany klimatyczne wymagają natychmiastowych działań, a jednocześnie stanowią wielką szansę gospodarcza, bo zaangażowane w nią będą całe sektory przemysłu, nie jedna gałąź, ale mnóstwo najróżniejszych, od przemysłu nuklearnego, po ten z obszaru efektywności energetycznej czy biogazu - mówiła sekretarz.

Granholm podkreśliła, że w Warszawie, w ramach polsko-amerykańskiego strategicznego dialogu w obszarze energii rozmawiała z ministrem klimatu Michałem Kurtyką i pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim o tym, co dla Polski znaczy zdolność podążania w kierunku czystej energii, przy jednoczesnym zapewnieniu pracy ludziom, którzy są zatrudnieni w sektorze paliw kopalnych.

Reklama

"Mamy dokładnie takie same problemy i wyzwania w USA, i w innych państwach, zwłaszcza zależnych od węgla. (...) To dla wszystkich wielka szansa rozwiązać te problemy w ramach procesu sprawiedliwej transformacji" - oceniła szefowa DoE.

Jak przypomniała, USA wyznaczyły sobie cel całkowitej dekarbonizacji sektora produkcji energii elektrycznej do 2035 r. a osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto nie później niż do 2050 r. Granholm podkreślała, że niezbędny do tego będzie rozwój najróżniejszych technologii, z naciskiem na energetykę jądrową.

Amerykańskie rządowe laboratoria wraz z sektorem prywatnym pracują nad kolejną generacją reaktorów jądrowych, chcemy rozwijać te technologie - mówiła Granholm, dodając, że w ocenie administracji źródła te zajmą w przyszłości bardzo ważne miejsce w strukturze produkcji czystej, zeroemisyjnej energii elektrycznej, dostarczając ją po niskich kosztach. "Chcemy też wspierać rozwój energetyki jądrowej na całym świecie, także w Polsce, i generalnie w Europie środkowo-wschodniej" - zaznaczyła.