Xi Jinping nie przyjedzie do Glasgow, gdzie w niedzielę rozpoczyna się ONZ-owska konferencja klimatyczna COP26, a Chiny, które są największym na świecie emitentem gazów cieplarnianych, dopiero w czwartek dostarczyły ONZ swój nowy plan redukcji emisji.

Jak poinformowało biuro Johnsona, obaj politycy omówili szereg kwestii, w tym w związku z konferencją COP26 działania mające na celu rozwiązanie kryzysu klimatycznego, a także sprawy globalnego handlu, współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa i praw człowieka.

"(Johnson) podkreślił, że ważne jest, aby wszystkie kraje zwiększyły swoje ambicje w zakresie zmian klimatu na COP26 i podjęły konkretne działania w celu ograniczenia emisji i przyspieszenia przejścia na energię odnawialną, w tym wycofania węgla" - napisano w wydanym oświadczeniu.

Reklama

"Omówili także szersze kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym sytuację w Afganistanie. Przywódcy uznali, że istnieją obszary niezgody i trudności w stosunkach dwustronnych. Premier podniósł obawy Wielkiej Brytanii, dotyczące erozji demokracji w Hongkongu i praw człowieka w Sinciangu. Jednocześnie zgodzili się na współpracę w obszarach wspólnego zainteresowania, takich jak rozwój czystych i zielonych technologii oraz wspieranie zrównoważonego ożywienia światowej gospodarki" - dodano.