Dane zbierane od czasu od paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 r. pokazują, że niektóre z najbogatszych krajów świata mają najwięcej pracy do wykonania, by odejść od węgla na rzecz czystszych źródeł energii. Wśród państw G20 najwyższą roczną emisję ze spalania węgla przypadająca na mieszkańca notuje Australia i Korea Południowa. Kolejne to Afryka Południowa i Stany Zjednoczone. Chiny, które są największym emitentem CO2 z węgla na świecie, w tym zestawieniu znajdują się piątym miejscu.

Średnie roczne emisje węgla na mieszkańca w krajach G20 w latach 2015-2020 w tonach CO2 / Bloomberg