Raport opiera się na schemacie zaproponowanym przez MFW na początku tego roku, w ramach którego firmy o wysokiej emisji gazów cieplarnianych w krajach o wysokich dochodach obejmowałaby cena w wysokości 75 dol. za każdą tonę wyemitowanego dwutlenku węgla, cena spadłaby do 50 dol. za tonę w krajach o średnich dochodach i 25 dol. za tonę w krajach o niskich dochodach.

Jak pokazuje infografika statista.com wykorzystująca dane OECD, obecnie ceny emisji dwutlenku węgla różnią się znacznie w największych gospodarkach świata. Niektóre z najbardziej rygorystycznych polityk dotyczących emisji dwutlenku węgla obejmują podatki węglowe, które wdrożyły kraje europejskie.

ikona lupy />
Ceny emisji dwutlenku węgla według kraju w 2021 r. / statista.com
Reklama