Emisje gazów cieplarnianych w gospodarce UE w trzecim kwartale 2021 r. wzrosły o 5,7 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem roku poprzedniego. Wzrost ten wynika w dużej mierze z ożywienia gospodarczego po gwałtownym spadku aktywności w tym samym kwartale 2020 r., spowodowanym kryzysem COVID-19. W przedpandemicznym trzecim kwartale 2019 r. emisje wyniosły 891 mln ton.

W trzecim kwartale najwięcej gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej wyemitowała do atmosfery największa gospodarka Wspólnoty. Emisje Niemiec były na poziomie ponad 189 mln ton ekwiwalentu CO2. Na drugim miejscu była Polska z emisją na poziomie 102 mln ton CO2.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca na pierwszym miejscu uplasowała się Dania - 3,61 tony CO2. W takim ujęciu Polska znajduje się na piątej pozycji z emisją na poziomie 2,68 ton ekwiwalentu CO2, a Niemcy na 13. miejscu z wynikiem 2,27 ton CO2 na mieszkańca.

Sektorami gospodarki odpowiedzialnymi za większość emisji gazów cieplarnianych były: produkcja (23 proc. całości), zaopatrzenie w energię elektryczną (21 proc.) oraz gospodarstwa domowe i rolnictwo (po 14 proc.).

Reklama

Na podstawie danych dotyczących działalności gospodarczej w większości państw członkowskich UE trzeci kwartał 2021 r. wykazał wzrost emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z tym samym kwartałem 2020 r., co odzwierciedla ożywienie po pandemii.

W trzecim kwartale 2021 r. emisje CO2 spadły w Słowenii (-2,6 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem w 2020 r.), Luksemburgu (-2,3 proc.) i Holandii (-1,6 proc.). Z kolei największe wzrosty emisji odnotowano w Bułgarii (+22,7 proc.), na Łotwie (+16,2 proc.) i w Grecji (+13,1 proc.). Na kolejnym miejscu uplasowała się Polska ze wzrostem emisji na poziomie 11,5 proc.

Pomimo efektu ożywienia gospodarczego między trzecimi kwartałami 2020 i 2021 r., długoterminowy trend emisji gazów cieplarnianych w UE wykazuje stałą redukcję w kierunku realizacji celów UE - zaznacza Eurostat.