Organizacja non-profit, która przeanalizowała 134 sprawozdania finansowe z zeszłego roku w sektorach obejmujących paliwa kopalne, górnictwo, produkcję, motoryzację i technologię, stwierdziła, że prawie wszystkie badane firmy nie uwzględniły w sprawozdaniach finansowego wpływu zmian klimatycznych. Firmy generalnie ignorują również ryzyko finansowe związane z emisjami, wynika z badania opublikowanego w czwartek.

„Nasz przegląd nie dotyczy tego, czy firmy wyznaczyły odpowiednie cele klimatyczne, ani nawet tego, czy są na dobrej drodze do ich osiągnięcia, ale czy firmy rozważyły ryzyko związane z klimatem dla pozycji w sprawozdaniach finansowych”, powiedział Rob Schuwerk, amerykański dyrektor wykonawczy Carbon Tracker i współautor raportu.

Badanie wykazało również, że żadna firma nie ujawniła wszystkich informacji zalecanych przez Climate Action 100+.

Jednolite standardy

Reklama

Trwają prace nad ustanowieniem jednolitych wymogów dotyczących ujawniania informacji, a Rada Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego (ISSB) Rozwoju pracuje obecnie nad szablonami do zgłaszania potencjalnych skutków finansowych związanych z ryzykiem związanym z klimatem i zrównoważonym rozwojem. Oczekuje się, że ISSB zakończy swoją pracę w ciągu kilku miesięcy.

Problemem pozostaje jednak jakość danych wykorzystywana do szacowania ryzyka. Lipcowe badanie UE ostrzega inwestorów, że szacunki ryzyka związanego z transformacją klimatyczną będą się różnić, czasami znacznie, w zależności od dostawcy danych.