Czarny Ląd doświadcza między innymi takich zjawisk jak niedobory wody, żywności czy ekstremalne zdarzenia pogodowe. Afrykańskie kraje nie mają natomiast wystarczających finansowych możliwości, by odpowiednio adaptować się do zmian klimatycznych.

Okazuje się, że afrykańskie państwa w niewielkim stopniu emitują dwutlenek węgla do atmosfery. Zdecydowanie największymi „trucicielami” są USA i Chiny, które od 1970 do 2021 wyemitowały ponad 250 gigaton CO2. Trzecia na tej liście Rosja odpowiada za około 100 gigaton emisji. Z pozostałych państw tylko Japonia dostarczyła do atmosfery ponad 50 gigaton dwutlenku węgla.

Zdecydowana większość krajów rozwiniętych wyemitowała we wspomnianym okresie w przedziale od 10 do 50 gigaton. W przypadku wielu krajów Afryki to zaledwie 0,1-0,49 gigatony.

Reklama