Nowe kategorie odpadów - co się zmieni?

W odpowiedzi na rosnące potrzeby ekologiczne, wprowadzone zostaną nowe kategorie odpadów. Tradycyjne kategorie, takie jak papier, bioodpady, plastik, metal i szkło, zostaną uzupełnione o specjalne grupy dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Firmy budowlane, remontowe oraz deweloperzy będą więc zobligowani do przestrzegania nowych, bardziej rygorystycznych zasad segregacji odpadów. Zgodnie z tymi regulacjami, odpady generowane podczas budów i remontów będą musiały być segregowane do sześciu odrębnych kontenerów:

Reklama
  • drewno,
  • metale,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne,
  • gips,
  • odpady mineralne (beton, cegły, płytki materiały ceramiczne i kamienne).

​​Obowiązek segregacji będzie spoczywał na wykonawcach prac budowlanych, natomiast osoby wykonujące remonty we własnym zakresie, będą mogły zamówić specjalny kontener.

Dodatkowa kategoria segregacji

Jednak to nie koniec zmian. Wprowadzone zostaną również specjalne kontenery na tekstylia i odzież używaną. Statystyki są alarmujące - przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej kupuje rocznie 26 kg nowej odzieży i wyrzuca aż 11 kg używanej. W związku z tym, od stycznia 2025 roku każda gmina będzie musiała zapewnić mieszkańcom odpowiednie pojemniki do segregacji odzieży, co ma przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu branży modowej na środowisko.