"Przyglądamy się tej dynamice, ona jest znaczna. Jeśli porównamy I kw. 2019 r. i I kw. 2020 r., to mamy wzrost z 1 000 do ponad 5 000 przyłączeń. Nasze szacunki oscylują na poziomie ok. 30 tys. mikroinstalacji" - powiedział Adamczak podczas telekonferencji.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.