Jak poinformowała w piątek TGE, wolumen obrotu energią elektryczną w czerwcu 2020 r. wyniósł 18 868 337 MWh, co oznacza wzrost o 14,5 proc. w stosunku do czerwca 2019 r.

Rekordowe były obroty na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej. Wyniosły 250 306 MWh – o 74,3 proc. więcej niż w maju i o 68,7 proc. więcej niż w kwietniu.

Na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej zanotowano dużą zwyżkę cen. Średnia ważona wolumenem cena ukształtowała się w czerwcu na poziomie 218,18 zł/MWh, co oznacza wzrost o 44,60 zł/MWh w porównaniu do maja.

Zdrożała również energia z dostawą w 2021 r. na rynku terminowym. Średnia ważona wolumenem cena podstawowego kontraktu rocznego z dostawą pasmową w przyszłym roku wyniosła 232,61 zł/MWh, o 10,92 zł/MWh więcej niż w maju.

Wolumen obrotów na rynku gazu spadł w stosunku do maja o 33 proc. Spadły też ceny. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynkach spot wyniosła w czerwcu 27,95 zł/MWh, co oznacza spadek o 3,84 zł/MWh względem maja.

Na rynku terminowym cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2021 wyniosła w czerwcu 63,67 zł/MWh, czyli o 1,34 zł/MWh mniej niż w maju.