Zysk operacyjny wyniósł 8,63 mln zł wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 13,78 mln zł, wobec 6,73 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,38 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 42,07 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży za I półrocze 2020 roku wyniosły 57 383 tys. zł i były wyższe o 15 315 tys. zł, tj. 36% od kwoty przychodów w analogicznym okresie 2019 roku. Grupa w 2019 roku uruchomiła nowy kanał sprzedaży klasycznej fotowoltaiki dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych realizujących inwestycje współfinansowane programem rządowym 'Mój Prąd' - wzrost przychodów grupy w I półroczu 2020 r. był głównie wynikiem tego segmentu. Koszt własny sprzedaży, tak jak przychody, wzrósł porównując bieżący analizowany okres z poprzednim, jednak grupa poprawiła rentowność działalności osiągając marżę brutto na sprzedaży (przed rozliczeniem kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu) na poziomie 28,4%, tj. o 11,2 pkt proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnięty w okresie sprawozdawczym (uwzględniając obciążenie księgowe wyceną programu motywacyjnego) jest o 105% (7 046 tys. zł) wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Znacząca poprawa wyniku EBITDA związana jest ze wzrostem udziału wysokomarżowej sprzedaży eksportowej (produktów BIPV) w strukturze przychodów, dynamicznym rozwojem sprzedaży klasycznej fotowoltaiki nie tylko dla bezpośrednich klientów indywidualnych w ramach programu 'Mój Prąd', ale też dla hurtowni elektrycznych oraz z wykonaną w poprzednich okresach pracą nad optymalizacją struktury kosztowej, w tym przede wszystkim na realizowanych długoterminowych kontraktach budowlanych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2020 r. wyniósł 8,13 mln zł wobec 2,24 mln zł zysku rok wcześniej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)