"Śląsk to szczególny teren nie tylko na naszej mapie działania, ale również w perspektywie ogólnopolskiej. Aglomeracja katowicka to najbardziej zurbanizowany teren w Polsce z koncentracją przemysłu, a tym samym z ogromnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Dlatego tak ważne jest stałe poprawianie stanu i rozbudowa infrastruktury energetycznej na tym terenie" - powiedział prezes Taurona Dystrybucji Robert Zasina, cytowany w komunikacie.

Do najważniejszych dużych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnim okresie na Śląsku należy kompleksowa przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/6 kV Janów w Katowicach, zasilającej cztery dzielnice miasta: Janów, Nikiszowiec, Giszowiec i Zawodzie. Modernizacja stacji była dofinansowana w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całkowita projektu brutto przekroczyła 18 mln zł, z czego ponad 7,5 mln zł wynosiło dofinansowanie z Unii.

"Na przykładzie stacji Janów najlepiej widać, jakie efekty przynosi unowocześnienie infrastruktury energetycznej. Modernizacja stacji dała możliwość wdrożenia funkcjonalności sieci inteligentnej, co skutkuje ograniczeniem strat energii i zapewnia warunki techniczne dla realizacji nowych przyłączeń oraz uproszcza obsługę ruchową" - wyjaśnił dyrektor Oddziału w Gliwicach Taurona Dystrybucji Dariusz Zygmunt.

Kolejny kluczowy realizowany na Śląsku kolejny projekt infrastrukturalny Taurona to poprawa zasilania miasta Racibórz i ościennych gmin. Projekt jest wieloetapowy i koncentruje się wokół przebudowy dwóch linii wysokiego napięcia zasilających miasto. Obecnie realizowany jest etap 4B budowy zasilania podstawowego miasta, którego zakończenia jest planowane na I kw. 2021 r. Wartość inwestycji tylko tego etapu prac, to ok. 10,5 mln zł. Całkowita wartość projektu "Poprawa zasilania dla Miasta Racibórz" to 41 mln zł. Z kolei na terenie Podbeskidzia przeprowadzona została i zakończona w kwietniu br. modernizacja stacji elektroenergetycznej 110kV/15kV GPZ (Głównego Punktu Zasilania) Wisła w Istebnej.

"Duża część działań inwestycyjnych prowadzonych przez Tauron Dystrybucja jest odpowiedzią na oczekiwania klientów w zakresie przyłączenia do sieci. Tak jest również w przypadku budowy stacji GPZ Czechowice Zachód, której realizacja przypada na lata 2020-2022" - czytamy dalej. W północnej części województwa śląskiego w latach 2019-2020 zostały zrealizowane lub są aktualnie w trakcie budowy, kolejne ważne dla regionu inwestycje sieciowe. Mowa tu np. o budowie pola liniowego 110 kV w stacji elektroenergetycznej Koksownia w Częstochowie w celu przyłączenia wytwórczego bloku energetycznego klienta o mocy 25,64 MVA. W mieście trwają prace przy zmianie rozdzielni 15kV Kiedrzyn w związku z przyłączeniem podstacji trakcyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji dla zasilania zmodernizowanej linii tramwajowej.

Reklama

Kolejne inwestycje związane ze zwiększeniem pewności zasilania klientów obejmują: kompleksową modernizację stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Szczekocinach, budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Sabinów. W planach są prace modernizacyjne lub budowa 3 kolejnych stacji WN, w tym na terenie Częstochowskiej Strefy Ekonomicznej, podano także.

"Niezależnie od dużych inwestycji na terenie województwa cały czas trwają modernizacje oraz odtworzenie wyeksploatowanej sieci niskiego napięcia w celu poprawy parametrów dostarczanej energii oraz obsługi zabudowywanych coraz częściej, odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych" - podsumowano w materiale.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.