Od czasu przyjęcia porozumienia paryskiego w 2015 roku BŚ wydał ponad 12 miliardów dolarów ma wspieranie działań mających przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Zdaniem aktywistów z Urgewald, w latach 2014-2018 Bank wydał prawie drugie tyle na przedsięwzięcia związane z produkcją paliw kopalnych. Powyższy raport powstał na podstawie danych opublikowanych przez Bank Światowy oraz informacji na temat konkretnych projektów uzyskanych od firm i rządów, które otrzymały dofinansowanie z BŚ. Zestawienie jest co roku aktualizowane.

Najnowsze zestawienie przygotowane przez Urgewald dotyczące wydatków Banku Światowego na finansowanie inwestycji w branżę wydobycia ropy i gazu pokazało, że większość pieniędzy przekazanych w ciągu ostatnich pięciu lat przez BŚ poszło na bezpośrednie finansowanie nowych projektów. Środki w kwocie 10,5 mld dolarów przeznaczono między innymi na pożyczki i gwarancje.

Po publikacji raportu Urgewald Bank Światowy poinformował, że w 2019 r. przestał finansować inwestycje związane z wydobyciem paliw kopalnych, ale nadal pomaga „krajom rozwijającym się zależnym od tych zasobów”, udzielając „porad dotyczących rozwiązań energetycznych, które są ekonomicznie opłacalne.”

„Niezawodne usługi energetyczne są kluczem do zapobiegania i zwalczania Covid-19”, czytamy w oświadczeniu. „Współpracujemy z rządami, sektorem prywatnym i innymi partnerami, aby zmienić kierunek i przyspieszyć działania w energetyce, aby zapewnić czystą, niezawodną i przystępną cenowo energię szpitalom i innym krytycznym placówkom służby zdrowia.”

Reklama

Instytucje finansowe na całym świecie koncentrują się na wspieraniu projektów dotyczących energii odnawialnej i celu jakim jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz spowolnienie globalnego ocieplenia. Badacze z Programu ONZ ds. Ochrony Środowiska szacują, że do 2030 r. świat będzie wykorzystywał 120 proc. więcej paliw kopalnych niż to wynika z zapisów porozumienia paryskiego. Oznacza to, że utrzymanie średniego wzrostu globalnych temperatur poniżej 1,5 stopnia Celsjusza może okazać się niemożliwe.

Swój coroczny raport Urgewald opublikował przed posiedzeniem Banku Światowego jakie w tym roku odbędzie się w dniach 12-15 października. Zdaniem przedstawicieli Banku bez szybkich działań w celu złagodzenia skutków globalnego ocieplenia, w ciągu nadchodzących 10 lat zmiany klimatyczne doprowadzą do zubożenia ponad 100 milionów ludzi.

Zdaniem niemieckich ekologów Bank Światowy jako instytucja jest „dużą częścią problemu”. „Nowy raport ze zaktualizowanymi danymi pokazuje, że Bank nie zmniejszył wsparcia dla paliw kopalnych,” - powiedział Heike Mainhardt, starszy doradca wielostronnych banków rozwoju (z ang. Multilateral Development Banks) w Urgewald. „Obiecali pomóc krajom dokonać transformacji energetycznej, ale to, co naprawdę robią, to pomoc w ekspansji paliw kopalnych.” W maju 2020 r. Brazylia otrzymała od BŚ 38 mln dolarów na program kontynuacji wydobycia ropy i gazu.