W sumie, w tej lokalizacji, uruchomiono dziesięć elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,1 MWp, podała spółka. Oczekuje się, że łączne roczne przychody dziesięciu nowych elektrowni wyniosą 1,9 mln euro.

"Z dużym wyprzedzeniem sfinalizowaliśmy uruchomienie naszego największego do tej pory węgierskiego klastra elektrowni fotowoltaicznych o skali przemysłowej, bezpiecznie włączając do sieci dwie ostatnie z dziesięciu elektrowni w Püspökladány. To kolejny, ważny kamień milowy dla całego zespołu Photon Energy, ponieważ dzięki tym projektom przekroczyliśmy próg 100 MWp w ramach globalnego portfela usług EPC (projektowanie instalacji, dostawa i montaż urządzeń). Zwiększając łączną moc elektrowni na Węgrzech do 49,1 MWp, znacząco zbliżyliśmy się do celu, jakim jest osiągnięcie 75 MWp mocy w ramach własnego portfela w tym kraju na koniec 2021 r." - powiedział CEO Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Dwie nowe elektrownie solarne, podłączone do sieci E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt, zajmują powierzchnię 3,6 ha. Oczekuje się, że łącznie będą wytwarzać około 4,1 GWh czystej energii elektrycznej rocznie. Aktywa te zwiększą łączną, zainstalowaną moc elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech do 49,1 MWp. Moc całego portfolio elektrowni własnych grupy urośnie z kolei do 74,7 MWp, podano także.

Grupa będzie obsługiwać dwie nowe elektrownie fotowoltaiczne za pośrednictwem dwóch spółek projektowych, będących w całości jej własnością, z których każda posiada licencję METÁR. Koncesje te uprawniają każdą elektrownię do taryfy gwarantowanej (w postaci sprzedaży energii elektrycznej na rynku spot plus kontraktu na różnicę) w wysokości 33 360 HUF za MWh (ok. 93 euro za MWh). Obie elektrownie mają prawo do maksymalnej zatwierdzonej i wspieranej produkcji wynoszącej ok. 29 955 MWh w okresie 15 lat i pięciu miesięcy.

Reklama

Zgodnie z MSR 16, w związku z oddaniem wszystkich dziesięciu elektrowni do użytkowania, nastąpi przeszacowanie wartości portfela aktywów grupy o ok. 4 mln euro. Zostanie to ujęte jako pozostałe całkowite dochody grupy w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za IV kwartał 2020 r., podano także.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.