"Udostępniliśmy kolejny pokład węgla o parametrach niezbędnych dla bloków energetycznych. Z nowego złoża Brzezinka w ciągu najbliższych dziesięciu lat planujemy pozyskać ponad 20 mln ton paliwa, spełniającego wyśrubowane wymagania nowoczesnych bloków energetycznych. Dzięki bliskiej lokalizacji aktywów wytwórczych Grupy Tauron możemy im dostarczać paliwo wysokiej jakości, w zoptymalizowanej cenie" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Jacek Pytel, cytowany w komunikacie.

Zasoby operatywne złoża Brzezinka mają powierzchnię około 9 km2 i są zlokalizowane pod terenami niezurbanizowanymi. Węgiel trafi m.in. do nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie.

Pierwsza eksploatowana ściana w nowym pokładzie ma 660 m wybiegu i 3,5 m wysokości.

"Do pracy w ścianie wykorzystywany jest zmodernizowany kombajn ścianowy wyposażony w organy o średnicy ponad 2 m. Dla uruchomienia eksploatacji w przedmiotowej partii kopalnia pozyskała nowe wyposażenie w zakresie przenośników zgrzebłowych ścianowego i podścianowego. Transport urobku ze ściany realizowany jest odstawą taśmową 1 200 mm, która docelowo w znacznym zakresie służyła będzie również jako środek transportu załogi" - dodał Pytel.

Zakład Górniczy Sobieski rozpoczął roboty udostępniające pokład 301 złoża Brzezinka po uzyskaniu koncesji, a sam plan ruchu przed zatwierdzeniem w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach uzyskał pozytywną opinię prezydentów miast Mysłowice i Jaworzno.

Zakład Górniczy Sobieski jest połączony z terenem nowego bloku 910 MW najkrótszą w Polsce linią kolejową umożliwiającą dostawy węgla kamiennego bezpośrednio z kopalni. To niespełna 4-kilometrowy odcinek toru. Blok 910 MW będzie zużywał rocznie ponad 2 mln ton węgla.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)