Zysk operacyjny wyniósł 44,5 mln zł wobec 55,54 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 148,52 mln zł wobec 156,25 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 468,58 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 531,75 mln zł rok wcześniej.

W 2020 r. spółka miała 72,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 308,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 822,11 mln zł w porównaniu z 2 157,86 mln zł rok wcześniej.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,07 mln ton w IV kw. 2020 r. wobec 2,32 mln ton rok wcześniej. W całym 2020 r. produkcja węgla handlowego sięgnęła 7,61 mln ton wobec 9,45 mln ton rok wcześniej. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 1,97 mln ton w IV kw. wobec 2,3 mln ton rok wcześniej. W 2020 r. sprzedaż sięgnęła 7,67 mln ton wobec 9,36 mln ton rok wcześniej. Zapasy węgla na koniec 2020 r. wyniosły 122 tys. ton wobec 179 tys. ton rok wcześniej.

"Był to trudny rok nie tylko dla Bogdanki, ale dla całej gospodarki, która wyraźnie była pod wpływem spowolnienia spowodowanego ograniczeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa. Mimo tych trudności należy ocenić ten rok jako dobry dla LW Bogdanka S.A. Rozpoczęliśmy eksploatację ściany o rekordowo długim, bo 7 km biegu, a pod koniec roku ogłosiliśmy nową strategię rozwoju LW Bogdanka S.A." - napisał prezes Artur Wasil w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 70,05 mln zł wobec 306,18 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)