Partnerami koncesji są spółka Pakistan Petroleum Ltd., z którą PGNiG współpracuje od kilkunastu lat i która jest operatorem koncesji (37,2% udziałów), Oil & Gas Development Company Ltd.(35,3%), PGNiG (25%) oraz Government Holdings Pvt. Ltd. (2,5%).

"Konsekwentnie rozwijamy działalność poszukiwawczo-wydobywczą grupy kapitałowej PGNiG za granicą. Nabycie udziałów w bloku koncesyjnym Musakhel może w istotny sposób zwiększyć potencjał wydobywczy PGNiG w Pakistanie i wzmocnić naszą pozycję na tamtejszym rynku energii. Udziały w koncesji uzyskaliśmy w ramach transakcji farm-in, czyli objęcia części udziałów za porozumieniem z partnerami koncesyjnymi oraz zgodą rządu pakistańskiego. Świadczy to o dużym uznaniu dla kompetencji PGNiG w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów oraz o dobrych relacjach z miejscowymi partnerami, które zbudowaliśmy realizując inne projekty wydobywcze na terenie Pakistanu" - powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Blok koncesyjny Musakhel, w którym PGNiG objęło 25% udziałów, ma powierzchnię 2 176 km kwadratowych. Położony jest w północno-wschodniej części pakistańskiej prowincji Beludżystan, na obszarze bogatym w gaz ziemny. Na podstawie danych ze złóż odkrytych w sąsiedztwie koncesji, PGNiG wstępnie szacuje jej zasoby wydobywalne na ok.16 mld m3 gazu.

Spółka podała, że więcej informacji na temat potencjału zasobowego bloku Musakhel uzyska dzięki badaniom sejsmicznym, których początek zaplanowano na 2022 rok. Analiza pozyskanych danych będzie również punktem wyjścia do zaprojektowania prac wiertniczych.

Jak zaznaczono, w ostatnich latach na terenach sąsiadujących z blokiem Musakhel zrealizowano liczne inwestycje związane z infrastrukturą energetyczną, co ułatwi zagospodarowanie ewentualnych zasobów.

Obecnie działalność poszukiwawczo-wydobywcza PGNiG w Pakistanie koncentruje się na koncesji Kirthar w prowincji Sindh, pozyskanej w 2005 roku. Spółka eksploatuje tutaj dwa złoża - Rehman i Rizq. Od 2015 r. na złożu Rehman działa pierwsza poza granicami Polski kopalnia gazu należąca do PGNiG. Udziałowcami bloku Kirthar są PGNiG (70% i Pakistan Petroleum Ltd. (30%).

Wydobycie gazu przez PGNiG w Pakistanie wyniosło prawie 300 mln m3 w ub. roku i było o ponad 50% większe niż w 2019 r., kiedy sięgnęło ok. 190 mln m3.

Spółka będzie kontynuować prace poszukiwawcze na koncesji Kirthar, planuje również wiercenie i zagospodarowanie kolejnych odwiertów eksploatacyjnych na złożach Rehman i Rizq, podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)