"Jesteśmy na etapie przygotowania wspólnej dokumentacji dotyczącej ubiegania się o nowe koncesje" - powiedział Szczeszek podczas telekonferencji.

Dodał, że precyzyjne plany związane z obszarem OZE znajdą się w opracowywanej nowej strategii grupy.

W styczniu br. PGE, Enea i Tauron podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)